Handelsvillkor

FÖRSÄLJNINGS- OCH LEVERANSVILLKOR

Dessa villkor (”avtal”) gäller för köp av tjänster och produkter som erbjuds av Arboristklatring. Främst erbjuds utbildning, kurser och certifiering inom arboristyrket och/eller trädfällning.

Observera att villkoren skiljer mellan försäljning och leverans till privatpersoner respektive företag eftersom det gäller olika minimumavtalsperioder och returneringsvillkor. Dessa skillnader är tydligt markerade i nedanstående villkor.

1. Utbildningar på arboristklatring.dk erbjuds av:

Arboristklatring Aps

Toppen 177
DK-4000 Roskilde
Telefon Danmark + 45 70 220 215/Sverige + 46 406 829 650

E-post: mail

[at]arboristklatring.dk

2. Anmälan och registrering

I samband med registreringen debiteras full kursavgift. När kursavgiften är mottagen, är du garanterad en plats på önskad kurs.

3a. Återbetalning

Vid avbokning senast 3 månader innan kursstart debiteras 100 % av kursavgiften ex. administrationsavgifft. Det finns inga återbetalningar för avbokningar senare än 3 månader före kursstart.

Vid förhinder av anmäld deltagare går det bra att sända en ersättare. Det är den anmäldas ansvar att hitta en ersättare. I fall av en ersättare ska den anmälda deltagaren ange ersättarens namn, adress, telefonnummer samt e-postadress.

3b. Ångerrätt vid köp av utrustning eller andra produkter

Enligt regler som fastställts i forbrugeraftaleloven § 18 (danska konsumentköplagen) har du en ångerfristen på 14 dagar. Tidsfristen gäller från och med den dagen avtalet ingåtts.

Vid godkännande av dessa användarvillkor samtycker du till att den beställda och/eller betalda tjänsten levereras och att du efter denna tid inte kan ångra eller säga upp tjänsten i enlighet med forbrugeraftaleloven § 18.

3c. Garanti och Reklamation

Du har 24 månaders garanti. Garantin gäller för tillverknings- och materialfel som uppstått under normal användning av varan. Garantin täcker inte fel, skador eller slitage på grund av felaktig användning, dåligt underhåll, våldsamma eller obehörig användning. B-Wild återbetalar rimliga fraktkostnader när en reklamation är berättigad.

Reklamationen måste meddelas inom 2 månader efter att felet upptäcks. Därefter ska produkten returneras till B-Wild, som tar hand om reparation, byte av vara eller återbetalning i enlighet med avtalet.

När du returnerar artikeln, vänligen bifoga inköpsbeviset i form av kvittot och en beskrivning av felet. (Det är köparens skyldighet att på begäran påvisa den levererade varans defekter.)

Varan ska skickas tillbaka väl emballerad. Vi tar inte emot paket som skickas mot postförskott eller liknande.
Vid reklamation måste kvittot för ditt köp bifogas.

Är du inte införstådd med vår hantering av returer eller reklamationer besök EU:s ODC (tvistlösning Online) här

Returer och reklamationer ska skickas till:
Arboristklatring Aps
Toppen 177
DK-4000 Roskilde

4. Ändringar och inställda kurser

Förbehåll gäller ändring av exv. datum och lärare fram till början av kursen.

Vid avbokning av kurs p.g.a. oförutsedda händelser och omständigheter, återbetalas hela kursavgiften

5. Priser

Priser anges inklusive moms för varor/utrustning och exklusive moms för utbildningar.

6. Betalning

Föregår via vårt svenska konto i Swedbank.

7. Personuppgifter

7.1 Datasäkerhet

Arboristklatring tar sekretess på stort allvar. Alla personuppgifter behandlas och lagras enligt gällande regler.

Personuppgifter ges aldrig till tredje part utan uttryckligt samtycke och vi samlar aldrig in personuppgifter, förutom om du själv gett oss den informationen vid registrering. Har du själv angett namn, adress, postnummer, e-post, kön, ålder, intressen, ståndpunkter och kunskaper i olika ämnen vid registrering, köp eller delttagande i en undersökning etc., sparas denna information.

Personuppgifterna används för att slutföra ett köp eller service för vilka informationen är avsedd för. Därutöver används personuppgifter för webbsidans användarstatistik. Den kan bland annat omfattar undersökningar och analyser som syftar till att förbättra våra produkter, tjänster och tekniker, samt för att kunna erbjuda innehåll och reklam som är anpassade till dina intressen och hobbyer.

Kontakt angående personuppgifter
Om du vill ha tillgång till information som registrerats om dig på Arboristklatring, vänligen kontakta support@Arborist Klatring. Finns felaktiga uppgifter registrerade, eller du har andra invändningar, kan du kontakta oss via samma e-postadress. Du har rätt att begära information om dina personuppgifter och du kan göra en invändning mot en registrering enligt reglerna i persondataloven (danska personuppgiftslagen).

Skydd av personuppgifter
Enligt persondataloven behandlas din personliga information säkert och konfidentiellt. Vi lagrar din personliga information på datorer med begränsad åtkomst. Datorerna är placerade i kontrollerade lokaler. Våra säkerhetsåtgärder kontrolleras ständigt under kontinuerligt beaktande av dina rättigheter som användare för att avgöra om informationen hanteras säkert. Vi kan dock inte garantera 100 procent säkerhet för överföring av data via internet. Detta innebär att det finns en risk för obehörig åtkomst till information när data överförs och lagras elektroniskt. Du anger alltså din personliga information på egen risk.

Den snabba utvecklingen av internet innebär att ändringar i vår behandling av personuppgifter kan vara nödvändiga. Vi förbehåller oss därför rätten att uppdatera och ändra nuvarande riktlinjer för behandling av personuppgifter. Gör vi det, kommer vi naturligtvis att rätta datumet för ”senaste uppdatering” längst ned på sidan. I händelse av betydande förändringar informerar vi i form av ett synligt meddelande på våra webbplatser.

Har personuppgifter om dig sparats, har du enligt persondataloven rätt att begära information om de personuppgifter som kan hänföras till dig. Om det visar sig att den information eller uppgifter som omfattar dig är felaktig eller missvisande, har du rätt att kräva att dessa korrigeras, raderas eller blockeras. Du kan när som helst invända mot att information om dig sparas och används. Du kan också återkalla ditt medgivande när som helst. Du har också möjlighet att lämna in klagomål på användningen av dina personuppgifter. Klagomålen ska lämnas in till Datatillsynen (jmf. persondataloven § 58 första stycket).

7.2 Cookies

För mer information om hur Arboristklatring använder cookies, se här.

8. Ändring av villkor och priser

Arboristklatring har rätt att ändra nuvarande villkor utan förvarning. Ändringar av villkor för befintliga abonnemangsavtal börjar först gälla vid förnyelse eller förlängning av abonnemangsavtalet.

Arboristklatring förbehåller sig vidare rätten till prishöjningar på de olika abonnemangstyperna. Eventuell prisjustering sker bara i samband med en ny abonnemangsperiod då du har möjlighet att avsluta ditt abonnemang. Arboristklatring kan också välja att ta betalt för en tjänst eller en produkt som för närvarande är gratis.

9. Lagval vid tvist

Eventuella tvister som kan uppstå i samband med detta avtal skall regleras av dansk lag.

 

Uppdaterad okt 2019