C motorsågskurs genom Säker Skog

C motorsågskurs följer Säker Skog´s standard, och du lär dig bland annat att handtera motorsågen, säkerheten och ta hand om motorsågen, och att falla de mere riskfyllda träd.

Innehåll

Kursen er för dig, som gärna vill ha ett C Säker Skog´s motorsågs körkort.

Du måste ta med dig all personlig utrustning för att kunne deltage.

Kursen genomförs i samarbete med Grabbarna Bäver i Bollebygd AB och Svante Hansson, som är instruktör. Det kommer vara i Borås, Göteborg, Sverige.

Kursen är för dig, som också vill lära dig att ta bort dom mere svåra träd.

Priset är 5.500,- SEK ex. moms pr. person

Språk

Undervisningen sker på svenska/engelska

Föruttsättningar

Detta kurs är för dig, som önskar att få et C motorsågs körkort.

Målsättning

Målet med kursen är, att du ge dig kundskap och kompetens på ett säkert sätt att kunna ta bort dom mera svåra träd.

Där kommer väre prov, som skal bestås för att få körkortet.

Du kan läsa Säker Skog´s beskrivning här

Omfattning

2,5-3,5 dag (den halva dagen är till ab kursen, och d. 27 är bara om det finns behov)

Antal deltagare

Min. 4 deltagare

Nästa C motorsågskurs

24. – 26/27. april 2021, Borås, Göteborg

Anmäla dig här

Varför ska du välja oss?

Du måste välja att ta kurserna och utbilda dig hos oss eftersom vi är seriösa och ambitiösa för våra kursdeltagares och våra egna. Alla våra instruktörer är ETW-certifierade och mycket erfarna, vilket ger dig en försäkran om att vi levererar en genomförd och bra kurs. Utbildningen sker i en säker miljö med pedagogisk undervisning och med små team som gör att det finns plats för alla. Vi arbetar också nära samarbete med Husqvarna och är en Petzl teknisk partner som båda ansvarar för kvalitetsutrustning.