Vi hanterar Covid-19-situationen fortlöpande och följer försiktighetsåtgärderna. Vi har få deltagare i våra kurser (vi följer rekommendationerna), och som situationen är nu håller vi fortfarande våra kurser 2021.

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss på mail@arboristklattring.se. Vi rekommenderar att du följer vår hemsida för alla uppdateringar i situationen hos oss.

I händelse av en avbokning på grund av Covid-19 ordnar vi en plats på en liknande kurs så snart som möjligt. Om vi ​​avbryter en kurs på grund av Covid-19, kommer vi att se till att erbjuda en ny liknande kurs så snart som möjligt för den aktuella deltagaren eller pengarna tillbaka. Vi kommer alltid att kontakta deltagaren direkt i sådana fall.