Arboristklatring erbjuder certifiering genom Certified treeclimber . Det finns flera utbildningsprogram och kurser inom trädfällning/trädklättring.

  • Skovskolen erbjuder bland annat kurserna ”motormanuell trädfällning” och ”grundläggande trädklättring”.
  • I Storbritannien tillämpas NPTC och LANTRA.
  • EAC (European Arboricultural Council) erbjuder bl.a. ETW-certifiering.
  • ABA International erbjuder certifieringar iträdklättring och trädfällning.
  • Säker Skog erbjuder certifieringar i trädfällning.
  • ISA erbjuder också certifieringar i trädklättring. Certifieringen är den vanligaste i Nordamerika.

Kontakta oss gärna om du vill ha fördjupad information om relevanta certifieringar.