Arboristklättring erbjuder ett antal utbildningar inom professionell trädklättring med och utan motorsågar.

Ambitionen är att erbjuda de bästa och mest seriösa utbildningarna och kurserna inom branschen. Vi lägger stor vikt vid säkerhet, kvalificerade instruktörer, låga deltagarantal vs. instruktörer samt en säker och pedagogisk ram.

Våra kurser är för de ambitiösa och höga krav ställs på elevernas färdigheter och genomförandet av utbildningen. Kurserna är intensiva och med betoning på det praktiska. Vi tror att teorin måste läras i utförandet så att vi stannar utanför och lär oss av praktiken.

Säkerhet är nyckelordet, varför vi ser till att du också lär dig räddningar. På kursen lär du dig att utföra räddningar i många olika situationer och hela trädtoppen.

Arboristklättring erbjuder kurser, utbildningar och certifieringar inom de flesta områden som är relaterade till arboristyrket.

Alla våra kurser / utbildningar utförs på hög nivå. På vår Level 2 certifierar vi också våra deltagare så att de därefter har bevis på att de har avslutat en utbildning på hög yrkesnivå och som är godkänd av en extern examinator.

Alla våra utbildningar och kurser uppfyller gällande regler och krav från danska arbetsmiljöverket (Danmark) och svenska arbetsmiljöverket (Sverige). Vi är också även Petzl teknisk partner och har ett fantastiskt samarbete med Husqvarna angående utrustning för våra kurser.

Vi har sett till att det finns ett tält i skogen, så det finns skydd mot vind och eventuellt. regn, samt bord och stolar för pauser eller lektioner. Dessutom finns det utsökta motorsågar från Husqvarna som vi lånar ut, och vi har också nedfirning med oss. Utöver detta erbjuder vi också en lätt lunch i skogen varje kursdag, liksom kaffe, vatten och kaka.

Om du bokar minst två kurser samtidigt ger vi 10% rabatt på båda, och eventuellt boende i vår stuga.

Kommande kurser

VI ÄR MEDLEMMAR I

Dansk Træplejeforening

Dansk Træplejeforening

Svenska Trädforeningen

Svenska Trädforeningen

ABA International

ABA International

EAC

EAC

ISA

ISA

The Arboricultural Association

The Arboricultural Association