PPE-KURS

PPE står för Personal Protective Equipment och på den här kursen lär du dig att bedöma olika klätterutrustningars säkerhet och kvalitet.

Kursen rikter sig till klättring av arborister som vill lära sig mer om den personliga säkerhetsutrustning som vi använder i professionell trädklättring. Vi granskar utrustning i allmänhet, men med särskilt fokus på arboristutrustning. 

Du kommer att lära dig hur du gör den lagstadgade årliga utrustningskontrollen på den utrustning som används av arborister, liksom du lärer dig att fövara loggboken.

Förutsättningar

Detta kurs er primär för arborister.

Målsättning

Målet med kursen är att lär du dig att bedöma olika klätterutrustningars säkerhet och kvalitet.

Omfattning

1 dag från 9 – 16.

Antal deltagare

Min. 3 Max 8 deltagare per instruktör

REGISTRERA DIG HÄR

Læs også om LEVEL 1, LEVEL 2 og LEVEL 3