Certified Tree Climber (CTC)

Arboristbranschen är, som många andra branscher, också präglad av oseriösa företag. Certified Tree Climber har därför tagits fram utifrån behovet av att definiera minimumkrav för professionella arborister. CTC lägger stor vikt på personlig säkerhet.

Själva certifieringen består därför också av en examen, som varar en hel dag. Kandidaten ska bland annat kunna visa säker motorsågshantering under klättring, nedfirning av stambitar, markmannens funktioner, räddning av skadad klättrare och identifiera risker.

Examen består både av ett skriftligt och ett praktiskt prov som bedöms av en och samma externa examinator.

För ytterligare specificering av examineringskraven hänvisar vi till Standard for Certified Tree Climber, som kan laddas ner som PDF.

VI ÄR MEDLEMMER I

Dansk Træplejeforening

Dansk Træplejeforening

Svenska Trädforeningen

Svenska Trädforeningen

ABA International

ABA International

EAC

EAC

ISA

ISA

The Arboricultural Association

The Arboricultural Association