Det finns många termer och begrepp inom vår bransch. Vi har nedan listat de mest använda.

Vad är trädfällning?

Träd kan fällas från marken om det finns tillräckligt med utrymme. Svåra träd som står trångt fälls med hjälp av trädklättring och motorsåg. Även större träd kan beskäras med hjälp av trädklättring (exv. vid kronreducering). Det kallas också för sektionsfällning eller toppkapning.

Allt klättringsarbete med motorsåg är mycket riskfyllt och kräver grundlig utbildning.

Vad är en arborist?

Arborist kommer från det latinska uttrycket arbor, som betyder träd. En arborist är någon som vet något om träd eller arbetar med träd. Det är ingen en skyddad titel, men de flesta är överens om att en arborist är en person som arbetar professionellt med träd och behärskar förmågan att klättra i större träd på ett säkert sätt och samtidigt har en bred kunskap inom bl.a. trädsjukdomar och träbiologi.

Certifieringar / utbildning / kurser

Det finns flertalet utbildningsprogram och kurser inom trädfällning/trädklättring.

  • Skovskolen erbjuder bland annat kurserna ”motormanual trädfällning” och ”grundläggande trädklättring”.
  • I Storbritannien tillämpas NPTC och LANTRA.
  • EAC (European Arboricultural Council) tillhandahåller bl.a. ETW certifiering.
  • ABA International erbjuder certifieringar i trädklättring och trädfällning.
  • Säker Skog erbjuder certifieringar i trädfällning.
  • ISA erbjuder också certifieringar i trädklättring. Certifieringen är den vanligaste i Nordamerika.

Kontakta oss gärna om du vill ha fördjupad information om relevanta certifieringar.

LADDA NER MATERIAL FRÅN CTC UTBILDNINGEN OCH ANNAT RELEVANT MATERIAL

Här kan du ladda ner diverse material om vår verksamhet på Arboristklatring, allt från det exakta innehållet i våra kurser till videor som visar hur det går till på en kurs i professionell trädklättring.

VI ÄR MEDLEMMER AV

Dansk Træplejeforening

Dansk Træplejeforening

Svenska Trädforeningen

Svenska Trädforeningen

ABA International

ABA International

EAC

EAC

ISA

ISA

The Arboricultural Association

The Arboricultural Association