Ansvarig instruktör Frederik Juul Simon

Frederik Juul Simon är grundare och ansvarig instruktör på Arboristklättring.se. Hans uppdrag är att lyfta yrket rent professionellt genom kurser och rådgivning och lägga särskilt fokus på säkerhet, ergonomi och den senaste kunskapen och den senaste utrustningen.

Den tekniska utvecklingen inom professionell klättring går snabbt – men arboristbranschen saknar kursmöjligheter där du kontinuerligt introduceras till de senaste och säkraste och mest ergonomiska teknikerna och utrustningarna. Så tänkte Frederik Juul Simon när han 2010 grundade Arboristklättring ApS. Som ETW-certifierad arborist erbjuder han idag professionella klätterkurser, där nybörjare kan få grundlig instruktion och börja arboristutbildning, och där även rutinerade proffs kan hålla sig uppdaterade med ny kunskap och utrustning och de senaste teknikerna.

Flera nya verktyg och metoder har tillkommit som gör det mycket enklare, mindre ansträngande och mer ergonomiskt att ta sig upp och runt ett träd än tidigare. I yrket borde vi fokusera mer på rätt teknik och rätt utrustning snarare än stora överarmar. Detta kommer att underlätta vårt arbete. Vi blir också mindre slitna vilket gör att vi kan hålla ut längre i branschen. På våra klätterkurser ser jag hur även personer i åldern +60 år som precis blivit intresserade av professionell trädklättring relativt snabbt kan lära sig att röra sig upp och runt stora lövträd. Det hade varit helt otänkbart för 20 år sedan.” säger Frederik Juul Simon.

Arboristklättring.se erbjuder även skräddarsydda kurser för kommunala och privata aktörer. Trädkonservering och trädvård har blivit viktigare i våra stadsmiljöer och därför har ett nära samarbete mellan certifierade arborister och kommunala trädgårdsmästare, planerare och landskapsarkitekter blivit viktigare.

Som erfaren och EWT-certifierad arborist bidrar Frederik till professionaliseringen av yrket på många plan. Han har bl.a. bidraget till branscharbetsmiljönkommitténs arbete med framtagandet av branschguiden för professionell trädklättring. Frederik är ursprungligen utbildad till skogs- och naturtekniker vid Skogsskolan och därefter till trädsköterska vid Beder Gartnerskole. Förutom att vara grundare och ansvarig instruktör på Arboristklättring.se har Frederik sedan 2001 drivit Træservice Gruppen som arbetar professionellt med trädfällning, trädbeskärning och plantering.

Som certifierad kommersiell klättrare driver Frederik även klatreservice.dk som löser många olika uppgifter på höjden med rope access metoder, d.v.s. klättring med rep på byggnader, master och tak. Frederik är också en aktiv bergs- och isklättrare.

Se utförligt CV

Varför du ska välja oss

  • För att vi är seriösa och ambitiösa när det gäller våra elever och oss själva.
  • Alla våra instruktörer är ETW-certifierade och mycket erfarna.
  • Vi fokuserar på säkerhet och den senaste utrustningen och tekniken.
  • Vi är Petzl Technical Partner och har ett nära samarbete med Husqvarna.
  • Kurserna sker i en trygg miljö med pedagogisk undervisning – och med få elever per instruktör.