Vad är en arborist

En arborist är utbildad att professionellt och säkert klättra i träd för att utföra beskärning och trädfällning. En ETW-certifierad arborist har även bred yrkeskunskap inom trädsjukdomar och trädvård och kan ge råd om skydd av träd.

Typiska arboristuppgifter:

 • Att fälla svåra träd med hjälp av trädklättring med motorsåg.
 • Sektionsfällning med hjälp av trädklättring med motorsåg och handsåg osv.
 • Beskärning av trädkronor med hjälp av trädklättring med handsåg, beskärningssax eller motorsåg mm.
 • Råd om trädens hälsa och välbefinnande
 • Råd om skydd av rotsystem och trädstammar under byggandet
 • Råd om trädvård
 • Behandling av trädsjukdomar samt röta och svamp
 • Nyplantering av träd
 • Riskbedömning och genomförande av stödåtgärder för trädkronor

Beskärning

Det finns många sätt att beskära träd, och alla har olika syften. En arborist är utbildad för att säkerställa en sund trädtillväxt och att anpassa trädet till markägarnas fysiska förutsättningar och estetiska krav.

Trädbeskärningstekniker:

 • Ursprung
 • Kronreduktion
 • Krongallring
 • Konstruktionsbeskärning
 • Kronrestaurering
 • Knutbeskärning
 • Formskärning

Trädsjukdomar

Att diagnostisera och behandla trädsjukdomar, inklusive röta och svampangrepp, är typiska trädvårdsuppgifter för en arborist. När det gäller äldre och större träd har säkerheten också högsta prioritet. Människor måste kunna gå tryggt och säkert genom en stadspark eller trädgård även i blåsigt väder, och detta kräver noggrann och regelbunden övervakning av en professionell arborist. Alla trädtoppar kan inte nås med en hydraulisk hiss, och därför är arboristklättring också ett viktigt professionellt verktyg i vården av parker, trädgårdar och urbana skogar.

Certifiering

Arborist är inte en skyddad befattning, men försäkringsbolag kräver ofta ETW-certifierad utbildning när de arbetar med professionell trädklättring med motorsåg. Dessutom är det ofta ett krav från kommunala förvaltningar och andra myndigheter att rådgivning kring trädvård och trädvårdsuppgifter inom offentlig sektor utförs av ETW-certifierade arborister. Om du har ambitionen att bli ETW-certifierad eller certifierad under annan arboristutbildning på hög nivå, då kommer du att kunna skaffa dig nödvändiga färdigheter i klättring och säkerhet på Nivå 1-4-kurserna vid Arboristklättring.se. Du måste dock studera trädvård genom självstudier innan en ETW-certifiering.

Säkerhet och ergonomi

Oavsett vilken yrkesnivå du siktar på kommer du att ha stor nytta av vårt fokus på den senaste yrkeskunskapen, de senaste teknikerna och den bästa arbetssäkerheten på kurserna hos Arboristklättring.se. De senaste åren har den tekniska utvecklingen till exempel gjort professionell trädklättring mycket säkrare och mer ergonomisk. Bättre arbetsställningar och mindre belastning ger både ett bättre och längre arbetsliv för arborister. Alla kurser på Arboristklättring.se uppfyller gällande regler och krav från Arbejdstilsynet (Danmark) och Arbetsmiljöverket (Sverige).

Varför du ska välja oss

 • För att vi är seriösa och ambitiösa när det gäller våra elever och oss själva.
 • Alla våra instruktörer är ETW-certifierade och mycket erfarna.
 • Vi fokuserar på säkerhet och den senaste utrustningen och tekniken.
 • Vi är Petzl Technical Partner och har ett nära samarbete med Husqvarna.
 • Kurserna sker i en trygg miljö med pedagogisk undervisning – och med få elever per instruktör.