Hur våra kurser är

Arboristklättring.se är Skandinaviens största privata leverantör av examinerade kurser i professionell trädklättring. Vi ställer höga krav på oss själva och våra deltagare och vi erbjuder små undervisningsgrupper med tid och plats för alla. Vi har särskilt fokus på säkerhet, de senaste teknikerna och utrustningen.

Utbildning

Våra kursinstruktörer och examinatorer är alla ETW-examinerade och mycket erfarna inom branschen. Vi är seriösa och ambitiösa på våra deltagares vägnar. Undervisningen sker i en trygg och lärorik miljö – och med små grupper, typiskt 3 – 4 personer per instruktör. Längden är 2-5 dagar beroende på kurs. Kurserna är intensiva och med huvudvikten på det praktiska. Vi tycker att teori måste läras i praktiskt arbete och därför sker den teoretiska delen av klätterkurserna ute i fält. Undervisningen ges på danska och svenska vid behov. Begränsad undervisning på engelska erbjuds också. Examination sker på danska, svenska och engelska vid behov. Kontakta oss direkt för mer information.

Bra förutsättningar

Arboristklättring.se har en administrativ bas i Roskilde och en fast kursplats i Ljungbyhed i Skåne. Dessutom erbjuds mobila kurser överallt i Norden efter behov. Klätterkurserna sker ute i skogen – ofta både uppe i trädtopparna och mellan träden. Oavsett var i Norden vi anordnar klätterkurser ser vi till vi har ett basläger med bra förutsättningar, så det finns lä för vind och regn samt bord och stolar för raster och undervisningsbruk. Lunch serveras i skogen alla kursdagar. Plus kaffe, vatten och kaka. Detta ingår i kurspriset. På kurserna i Ljungbyhed i Skåne erbjuder vi även boende i en mysig skogsstuga mot en extra kostnad.

Säkerhet

Att klättra med motorsåg är extremt riskabelt och kräver grundlig utbildning. Därför har alla våra kurser ett särskilt fokus på säkerhet. På våra första hjälpen- och räddningskurser, samt på alla nivåer av våra klätterkurser, lär du dig att utföra räddningsinsatser i många olika situationer och i hela trädtoppen. Riskanalys lärs också, vilket är ett viktigt inslag i professionell trädklättring. Alla våra kurser uppfyller gällande föreskrifter och krav från Arbejdstilsynet (Danmark) och det svenska miljöverket (Arbetsmiljöverket).

Utrustning

Vi fokuserar på den senaste och bästa utrustningen för professionell trädklättring. Vi är officiell Petzl Technical Partner i samarbete med Petzl Technical Institute (Nordic) och har även ett nära samarbete med Husqvarna. Vi ser till du kan låna Husqvarnas klättermotorsågar och vårt firningsutrustning på alla relevanta kurser gratis. Se kursbeskrivningarna för ytterligare information om nödvändig kursutrustning. Saknar du personliga utrustning? Kom ihåg, att du kan köpa utrustningspaket av oss när du beställer kursen.

Proven

Alla kurser på Arboristklättring.se avslutas med en prov, och dom deltagerne som klarade proven får ett kursbevis. I de flesta fall består provet av både ett teoretiskt och ett praktiskt prov, där en extern ETW-certifierad examinator är med. Själva proven varar 1-2 dagar beroende på kurs. Höga krav ställs på kursdeltagarnas kompetens och genomförandet av själva kursen. Du kan dock även anmäla dig till proven utan att delta i kursen, förutsatt att du har nödvändig kompetens och erfarenhet. Kolla de individuella kursbeskrivningarna för kraven.

Varför du ska välja oss

  • Fordi vi er seriøse og ambitiøse på vores kursisters og egne vegne.
  • Alle vores instruktører er ETW-certificerede samt meget erfarne.
  • Vi har fokus på sikkerhed og det nyeste udstyr og teknikker.
  • Vi er Petzl Technical Partner og har et tæt samarbejde med Husqvarna.
  • Kurserne foregår i et trygt miljø med pædagogisk undervisning – og med få kursister pr instruktør.