• Våra priser justeras ibland för att följa marknaden, och dom fluktuationer där är i allmänhet. Om en prisjustering är nödvändig, så försöker vi att gøra det strategisk mest fair i förhållande till dig som deltagare.