• ETW är ingen utbildning, men en certificering/exam. Certifieringen erbjuds av dom nationelle trädvårdföreninger. ETW certificeringen är först och främst en teoretisk prov, var du f.eks. testes i identifikation av träd, plantning, trädets biologi och beskärning. Där finns ändå en mer enkel/lätt klättreprov till ETW testen, men där är mest fokus på trädvårddelan.

    Det rekommenderas, att du har arbetet med praktisk trädklättring i ca. 3 år innan du tar en ETW certifiering.
    Lite forenklat kan man säga, att dom som har tagit en ETW certifiering har visat att de har mer kunskap om trädvård, och således kan mer än bara sektionsfällning. Det är därför många kommuner och störra företag efterfrågar ETW.

    Vi rekommenderar ETW, om du har ambitioner om att arbete med mer än sektionsfällning. Alla våra instruktörer är ETW certifierade, och om du tar våra kurser (Nivå 1-4) har du en god föruttsättning för med tiden att kunna förtsätta till ETW certifieringen.