• Vi ser till at där finns en basecamp med bra förutsättningar, som tält, så där finns skydd för vinden och evt. regn samt bord och stolar till raster och undervisning. Lunch serveras i skogen alla kursdagar. Plus kaffe, vatten och kaka.

    Dessutom har vi motorsågar tillgängliga i samarbete med Husqvarna, samt nedfirningsutrustning till använding på vår Nivå 2.