Overall ska du se till du har kläder med som matcher säsongen, men alltid ångbyxor.
  • Nivå 1 – Arbetskläder, kängor, varma och torra kläder. Regnkläder och arbejtshandskar
  • Nivå 2 – 4 – Arbetskläder och regnkläder, varma och torra kläder, arbejds handsker, godkänd säkerhetsutrustning (stövlar, byxor), godkänd hjälm med vizir, och hörselsskydd, första hjälpen (traume bandage) och säkerhetsväst eller jacka, motorsågsrem (om du har egen motorsåg med), handsåg och motorsågskörkort.
  • AB motorsågskurs – Arbetskläder och regnkläder, varma och torra kläder, arbejds handsker, godkänd säkerhetsutrustning (stövlar, byxor), godkänd hjälm med vizir, och hörselsskydd, första hjälpen (traume bandage) och säkerhetsväst eller jacka, skogsmåttband, plastikil och hammare. Motorsåg ca. 50 kubik med 15″ svärd (kontakt oss om du vil låna gratis)