• Vi har tests/exam på alla våra kurser. Det har vi därför att vi gärna vill säkra oss, att dom deltagarne vi utbildar kommer från oss med ett bra kunskap till det att vara arborist, och det kurset utbildar dig i. Vi är ambitiösa på uppdrag av våra deltagare, men också på egen uppdrag, och vill gärna ha, där är ett minimikrav för dina färdigheter, och vaad du lär hos oss.

    Vi bryr oss också mycket om din och andras säkerhet i denna bransch, och den här delen är också vigtig för oss att ha fokus på, så du kommer bra ut i den ”verkliga” världen.